سرویس های دوره ای

تعمیر و نگهداری سرسره آبی

سرسره های آبی نیز همانند هر وسیله ای نیازمند انجام سرویسهای دوره ای تعمیر و نگهداری هستند

و باید در فواصل زمانی معینی باید مورد بازید قرار گیرند  

تا از نظر جرم زدیایی از سطح سرسره و بازبینی اتصالات و آچار کشی پیچ و مهره ها تایید شوند تا مورد استفاده کاربر قرارگیرد 

آدرس دفتر فروش:

تبریز بلوار نیایش (کمربندی میانی)‌ جنب پل سجادیه پلاک 28

آدرس کارخانه:

جلفاٰ منطقه آزاد ارس - فاز 2 صنعتی

تلفن دفتر فروش: 33380932-041

041-33380933  - 041-33367141

فاکس دفتر فروش: 33380931-041